Načini za sproščanje med posegom v zobni ordinaciji

Posegi v zobni ordinaciji za pacienta mnogokrat niso najprijetnejši, vendar pa kot taki za preprečevanje obolenj ali povrnitev zdravja zob in obzobnih tkiv nujni. Da bi nam le - ti minili kar se da hitro in s čim manj stresa, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov, kako se pri zobozdravniku sprostiti in kam preusmeriti svojo pozornost za boljše počutje med posegom.

Kljub temu, da je razumevanje zobozdravnika do pacienta in njegovih specifičnih lastnosti ključnega pomena, si lahko namreč precej pomagamo tudi sami.

Dihanje s trebušno prepono
Ko nas je strah, pogosto občutimo kratko sapo. Želimo globoko vdihniti - vendar tega ne moremo, ker imamo v pljučih zrak, ki bi ga morali najprej izdihniti. Zato poskrbimo za umirjeno in globoko dihanje. Roki položimo na trebuh in prsni koš, v kolikor to zobozdravnika pri delu ne bo motilo. Sicer ju imamo sproščeni ob telesu. Vdihnemo skozi nos, za trenutek zadržimo dih in počasi izdihnemo skozi nos, zopet za trenutek zadržimo dih in ponovimo od začetka. Vmes je premor, poskrbimo pa. da vdihnemo skozi nos tako, da se nam roka na trebuhu dvigne, ob izdihu pa spusti.
S to tehniko dihanje upočasnimo. Poskrbimo, da izdihnemo kar največ zraka. V mislih se osredotočimo na dihanje, oči imamo zaprte. Uporabljamo jo, ko začutimo, da se nam pojavlja panični strah in se na ta način umirimo.
Vmes si lahko pomagamo tudi s štetjem. Tako bo dihanje počasnejše, pozornost bomo s posega preusmerili na dihanje in štetje. Pri vdihu štejemo do 5, dih nato zadržimo za 5 sekund. Pri izdihu prav tako štejemo do 5, nato počakamo 2 sekundi in vse skupaj ponovimo.

Sproščanje s pomočjo vizualizacije
Tudi na ta način se lahko med posegom sprostimo, saj je to metoda, ki jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Pozornost bomo preusmerili s pomočjo domišljije stran od posega in bomo tako lažje prenesli tudi kaj manj prijetnega.

V mislih si lahko predstavljate na primer:
- sliko morja in prelepe obale,
- toplino jesenskega gozda,
- vonja borovcev ob morju,

Slike, ki si jih v mislih prikličemo in nas sprostijo, nam odženejo morebitne strahove in neprijetne občutke ob posegu.
Načini, s katerimi se sproščamo ali pa preusmerjamo pozornost na nekaj drugega, bolj prijetnega, so nam lahko v veliko pomoč, ko smo na zobozdravstvenem stolu. Seveda je pomembno je tudi, da zobozdravnik pozna in razume naše strahove, zato je komunikacija ključnega pomena. Tako se bo lahko tudi zdravljenje prilagodilo vam in vašim specifičnim lastnostim.
Tehnike sproščanja imajo torej obojestransko korist. Čas, ki ga preživimo na stolu, nam bo tako hitreje minil. Zobozdravnik pa bo svoje delo lažje in hitreje opravil, če bo pacient sodeloval in bo sproščen.

Deli ta članek